Personal

Ägare: Douglas Jörgensen 031-241459 0707-281513 douglas@byggnadsglas.se
Produktion: David Olsson
031-241459   verkstad@byggnadsglas.se
Produktion: Luca DiVeglia
031-241459    verkstad@byggnadsglas.se
Produktion: Jonny Wintius 031-241459    verkstad@byggnadsglas.se
Produktion: Mattias Jörgensen
031-241459
   verkstad@byggnadsglas.se