ROT-avdraget

  • Vem kan få ROT-avdrag?
    Endast personer 18-år gamla - ej bolag, föreningar etc.
  • Vilka fastigheter kan man få ROT-avdrag för?
    Småhus eller ägarlägenhet som ägs av den som ansöker. Dock ej nybyggda hus eller hus yngre än 5 år.
  • Hur mycket kan man få i avdrag?
    Halva arbetskostnaden. Dock högst 50000:- /person och år

För mer utförlig information gå in på skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.